راهنما دانلود
ثبت درخواست ادغام قدرت
مشترک گرامی لطفا قبل از ثبت درخواست تفکیک قدرت ، لازم است نسبت به تسویه بدهی انرژی مصرفی خود اقدام فرمایید. جمع قدرتهای درخواستی نباید بیشتر از قدرت فعلی باشد.
شماره اشتراک انشعابی که میخواهید فعال بماند :
شماره اشتراک انشعاب هایی که میخواهید ادغام شده و جمع آوری گردد :
شماره اشتراک :
تصویر اعتبارسنجی

مشخصات پرونده مشترک
انشعاب فعال - :
:
:
:
:
:
مشترک گرامی; از طریق لینک زیر میتوانید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید

شناسه قبض:
شناسه پرداخت:
مبلغ قابل پرداخت:

تغییرات
به علت داشتن بدهی امکان تغییرات برای شما ممکن نیست
عدم دریافت کد اعتبارسنجی
چاپ رسید

عملیات با موفقیت انجام شد ، متقاضی محترم خواهشمند است اصل مدارک پیوستی جهت مطابقت، در زمان مراجعه مامور بازدید ارایه گردد


* در صورت عدم اطمینان از صحت شماره تلفن همراه و عدم دریافت کد اعتبارسنجی ، نسبت به اصلاح شماره از بخش ثبت شماره تلفن همراه اقدام نمایید و سپس نسبت به ثبت درخواست خود از ابتدا اقدام نمایید